Articles Posted in the " сидо " Category

  • Стефан Сидовски: Прашања без одговори 4 – „Интимно патешествие“

    Статијава, драг читателе, е четвртото од осумте поглавја од една поголема брошура. Насловот ѝ е „Прашања без одговори“, поднаслов – „Тегобности на младиот човек во определувањето на една филозофија на животот“, а мото мислата од Анри Лефевр „Тотален човек е слободен поединец во слободна заедница“. Таа е своевиден наговор на филозофија, и исто како и […]


  • Стефан Сидовски: Прашања без одговори 2 – Недоумици

    Статијава, драг читателе, е второ од осумте поглавја од една поголема брошура. Насловот ѝ е „Прашања без одговори“, поднаслов – „Тегобности на младиот човек во определувањето на една филозофија на животот“, а мото мислата од Анри Лефевр „Тотален човек е слободен поединец во слободна заедница“. Таа е своевиден наговор на филозофија, и исто како и […]