Articles Posted in the " СОВРЕМЕНА ФИЛОЗОФИЈА " Category

 • Трајни импресии: Кант, Хегел и современата уметност

  Иако Имануел Кант и Г.В.Ф. Хегел се признаваат како великани меѓу филозофите, нивниот придонес за естетиката е помалку познат аспект од нивното дело. Но, секој од овие филозофи го има  формирано  и преобликувано  нашето вреднување на уметноста, било да е тоа со експресивни или со исто естетски цели, и тоа во неколку важни точки. Во […]


 • Сол Крипке: За нужноста, можните светови и имињата

  Вториот поим за кој станува збор е нужноста. Понекогаш се користи во епистемолошка смисла и тогаш значи просто a priori. Се разбира, понекогаш се користи во физичка смисла и тогаш луѓето разликуваат физичка и логичка нужност. Но, она што овде ме интересира е поимот кој не припаѓа на епистемологијата туку на метафизиката во (се надевам) […]


 • За филозофијата: Мартин Хајдегер и будистичкиот монах Маха Мани

  Хајдегер често го нарекуваат најважниот и највлијателен филозоф на 20 век, воопшто. Ние тука не сме во позиција да го евалуираме ова тврдење, но објективно е да се признае дека неговото влијание и важност во круговите на европските и американските мислители е не само евидентно, туку и огромно. Сепак, во случајов станува збор за интервју […]


 • Жак Рансие – глас против филозофските ситничарења

  Да требаше музичка најава за Рансие, секако тоа ќе беше The Wall. Цел живот се бори против импутирањето на сиромаштво со дух на масите, и божемната просветителска улога на разноразните авторитети и тутори, вклучувајќи го и оној, стожерниот за цела европска филозофска традиција – филозофот крал. Почнувајќи ја својата борба против инјтелектуалниот естаблишмент од својот […]


 • Загубеното интервју со Мишел Фуко

  Оваа ретка 15-минутна снимка е дел од интервју е дел од интервјуто кое го направи холандскиот филозоф Фонс Елдерс, како подготовка за дебатата помеѓу Ноам Чомски и Мишел Фуко, кога беше емитувана на холандската телевизија во недела, 28 ноември, 1971 година. Интегралното интервју со децении се сметаше за загубено, кога најпосле, во зимата 2012 година […]


 • Познанието на модерната уметност

  Како што е светов на видливите нешта  виден од сите страни и  прикажан од сите можни аспекти, како што, на пример, ние веќе сосема добро знаеме за постоењето и облиците на експлоатацијата на работничката класа независно од социјалистичката уметност, како што нема ниедна нијанса на морето која не е фатена и фиксирана на платно, уметноста […]


 • За социјализмот и капитализмот, за бунтовништвото и пролетеријатот

  Широко распространето (има ли повисок критериум за невистина?) е мнението за социјализмот (социјалната правда) како идеологија. Што ќе рече, тој е еден збир на идеи за идеално општество, а револуционерната пракса значи преобликување нa општествената стварност според тој идеал. Oттаму и колоквијалните мудрости дека тој е утопија, добра идеја ама неостварлива, како и порафинираните тужби […]


 • Феминистичка онтологија – теоретизирање на телото, умот и емоцијата

  Онтологија е теорија за „стварноста“ или „битието“ и во картезијанските мисловни системи ги вклучува телото и умот, притоа телото поврзувајќи го со жената, а умот со мажот. Тука има и понатамошна дихотомизација со тоа што рационалните аспекти на умот се сметаат за машки, а ирационалните за женски. Нашата феминистичка онтологија се интересира за теоретизирање на […] • Сатаната во Центарот и двојните ризоми – разговор со Петер Слотердајк

  Петер Слотердајк е културен аналитичар, есеист, телевизиски водител  и можеби најинтересниот за читање од  сите конзервативни филозофи. Во одделот за антропологија при Калифорнискиот универзитет беше формирана една неформална читачка група од страна на Том Белстроф . Таа функционираше во периодот од април до јуни 2013 година. Со мултидисциплинарен состав, таа дискутира околу Меури, првиот том […]