Articles Posted in the " ЗАПАДНА ФИЛОЗОФИЈА " Category

  • Георгиос Марцелос: Философијата и Теологијата во Отечкото Предание

    Вовед Помеѓу теолозите и филолозите или историчарите на философијата широко е распространет погледот дека Отците на Црквата, иако многу добро ја познаваат елинската философија, сепак во развојот на нивното учење не се занимаваат со философски, туку само со теолошки проблеми. Се разбира, ја ползуваат философијата за градење на неопходната богословска терминологија и за логично темелење […]


  • „Ноќна песна“ – така пееше Заратустра на Ниче

    Ноќ е: сега водоскоците зборуваат гласно. А мојата душа е водоскок. Ноќ е: дури сега се будат сите песни на вљубените. А мојата душа е песна на вљубен. Во мене има нешто несмирено, што не може да се смири; тоа сака да проговори. Во мене има копнеж за љубов, самиот тој зборува со јазикот на […]


  • Трансценденталниот идеализам и односот човек – природа – техника

    УВОД Прашањата поврзани со научно – техничкиот развој се во фокусот на интересот на современата социологија, филозофија и теорија на културата. Оваа нивна актуелност е резултат на повеќе фактори: дисперзираноста на техниката низ сите сфери на општествениот но и индивидуалниот живот,нејзиниот енормно брз развој и еколошките проблеми за кои се смета дека тој развој е […]