Articles Posted in the " НОВОВЕКОВНА " Category

 • Имануел Кант и филозофијата

  Имануел Кант беше свесен за живеењето во доба кога филозофијата треба да ја замени улогата која некогаш ја имаше религијата. Тоа му помогна да дојде до неговиот фамозен концепт – „категоричкиот императив“. 1,765 total views, 1 views today


 • Дејвид Хјум: За Самоубиството

  Една значајна предност која никнува од филозофијата е надмоќниот противотров што го нуди за празноверието и лажната вера. Сите други лекови против таа штетоносна зараза се напразни, или, барем, несигурни. Обичниот здрав разум и светското искуство, кои сами по себе најмногу му служат на животот, во тој случај се неефикасни. Историјата, како и секојдневните искуства, […]


 • Дејвид Хјум: За бесмртноста на душата

  Се чини тешко да се докаже бессмртноста на душата само со разумот. Аргументите за неа обично се преземаат од метафизички, морални или физички тврдења. Но, реално земено, евангелието и само евангелието е она што ги извади на видело животот и бессмртноста. 1. Метафизичките тврдења се темелат врз претпоставката дека душата е нематеријална и дека е […]


 • Дејвид Хјум: „За големџиството и скромноста“

  На мислење сум дека вообичаените жалби против Провидението се  невтемелени и дека добрите или лошите особини на еден човек се причините за неговата добра или лоша среќа во многу поголема мера од општоприфатеното мислење. Без сомнение, има примери за спротивното, и тоа многубројни, но малку се  во споредба  со примерите за правилна распределба на благосостојбата […] • „Човечко, премногу човечко“ – BBC документарен филм за Фридрих Ниче

  Серијалот документарни филмови посветени на трјоцата веројатно највлијателни филозофи на современата западна филозофска мисла, Фридрих Ниче, Мартин Хајдегер и Жан Пол Сартр, претставува своевидно „свето тројство“ на модерниот филозофски светоглед кој влијаеше со промени на поимањето на светот, субјектот и неговата позиција во истиот, наметнувајќи револуционерни концепти и филозофски системи кои и во идното време, […]


 • Трансценденталниот идеализам и односот човек – природа – техника

  УВОД Прашањата поврзани со научно – техничкиот развој се во фокусот на интересот на современата социологија, филозофија и теорија на културата. Оваа нивна актуелност е резултат на повеќе фактори: дисперзираноста на техниката низ сите сфери на општествениот но и индивидуалниот живот,нејзиниот енормно брз развој и еколошките проблеми за кои се смета дека тој развој е […]