Articles Posted in the " ВИДЕО " Category


  • „Човечко, премногу човечко“ – BBC документарен филм за Фридрих Ниче

    Серијалот документарни филмови посветени на трјоцата веројатно највлијателни филозофи на современата западна филозофска мисла, Фридрих Ниче, Мартин Хајдегер и Жан Пол Сартр, претставува своевидно „свето тројство“ на модерниот филозофски светоглед кој влијаеше со промени на поимањето на светот, субјектот и неговата позиција во истиот, наметнувајќи револуционерни концепти и филозофски системи кои и во идното време, […]