Articles Posted in the " ЛОГИКА " Category

  • Кинеската Логика од Артур Греам

    Систематското аргументирање во кинеската филозофија започнало со моистичката школа, која во петтиот век п.н.е ја основал првиот анти – конфучиевски мислител Мо Ѕе. Тој поставил три мерила за вистината на едно учење: стариот авторитет, општото искуство и практичниот ефект. Најнапред расправите на различните школи за моралните и политичките начела довеле до засилена строгост во докажувањата, […]


  • Курт Гедел и неговата верзија на прастариот онтолошки доказ за божјата егзистенција

    Генијалниот Курт Гедел дал своја верзија на прастариот онтолошки доказ за божјата егзистенција. Тука го имаме неговиот доказ формализиран, и со кратки појаснувања за неговите равенства.  За разбирање на симболизмот е неопходнo само основни познавања на логиката на исказите и модалната логика. P (φ) означува дека φ е позитивно својство, совршенство или добро (како тука) […]


  • „On Consciousness and Mind“ – интервју со професорот Џон Серл

    Професорот по филозофија на Универзитетот Беркли, Калифорнија, Џон Серл, е автор на славниот “Кинеска соба” аргумент против AI која во целост би ја заменувала или надминала човековата интелигенција. Ова е неговото гостување во Московскиот државен универзитет од 13.06.2011. Со него разговараат Вадим Василев и Дмитри Волков. 701 total views, no views today