Articles Posted in the " ЛОГИКА " Category

 • ЗА РЕФЕРИРАЊЕТО (4 – 5) – Питер Фредерик Стросон

  Една од главните намени поради кои го употребуваме јазикот е да се тврдат факти за нешта, настани и личности. За да ја исполниме оваа намена, ние мора да имаме начин да го спречиме појавувањето на прашањата „За кого (што) зборуваш?“ и „Што ми кажуваш за него (неа, тоа)?“. Спречувањето да се појави првото прашање е […]


 • За егзистенцијалните претпоставки на исказите (1918 – 1919) од Бертранд Расел

        Интересната статија на г-н Мек Кол во јануарскиот број од списанието „Mind“ заедно со неговите забелешки во априлскиот број отворија одредени прашања кои бараат одговор од оние (меѓу кои спаѓам и јас) кои стојат на гледиштето кое е вообичаено меѓу логичарите во однос на егзистенцијалните претпоставки на исказите. Првата точка која е […]


 • ЗА РЕФЕРИРАЊЕТО (3 – 5) – Питер Фредерик Стросон

  Да ја разгледаме уште еднаш реченицата „Кралот на Франција е мудар“ како и вистинитите и лажните нешта кои Расел ги кажува за неа. Расел за оваа реченица кажува барем две вистинити нешта: 1)      Реченицата е смислена, односно секој кој би ја изрекол, би изрекол вистинита реченица. 2)      Втората е дека секој оној кој би ја […]


 • ЗА РЕФЕРИРАЊЕТО (2 – 5) – Питер Фредерик Стросон

  Во прилог на покажувањето на тоа дека Раселовото решение на овој проблем е погрешно, како и изнаоѓањето на точното решение, сакам овде да направам одредени дистинкции. За таа цел, во понатамошниот тек на ова поглавје, изразите со уникатно реферирачка употреба ќе ги викам кратко „изрази“, а речениците кои започнуваат со таков израз ќе ги викам […]


 • ЗА РЕФЕРИРАЊЕТО (1 – 5) – Питер Фредерик Стросон

  Често употребуваме изрази од определен вид да спомнеме или да реферираме на некоја поединечна личност или единечен објект или одреден настан или место или процес, при што вршиме нешто што обично би го опишале како искажување тврдење за таа личност, објект, место настан или процес. Овој начин на употреба на изрази ќе го наречам „уникатно […]


 • ОТАДЕ ВИСТИНИТОТО И ЛАЖНОТО

  Будистичката мисла е полна со контрадикторности. Модерната логика сега  учи дека тоа е многу добра работа     Западните филозофи, сѐ на сѐ, не гледаат на будистичката мисла со многу ентузијазам. Како што ми рече еднаш еден колега, „Сето тоа е само мистицизам“. Овој став делумно се должи на незнаење. Но, исто така, делумно и […]


 • Музичко медитирање на „Логичко-филозофски трактат“ – како звучи Витгенштајн

  Музичкиот трактат на Тибор Семзе – или како звучи „Логичко-филозофски трактат“ од Витгенштајн преточен во медитативна музика. Не само што Семзе ги адаптираше на музичка основа мислите од Лудвиг Витгенштајн за односот на јазикот и реалноста, туку тоа го направи вклучувајќи неколку разлчни јазици на кои се читани секвенци од делото на филозофот. Така, во […]


 • Курт Гедел – човекот кој го победи времето

  Не постои почеток. Се обидов да го измислам но беше лага, а јас не сакам да лажам. Приказнава ќе започне онаму каде што заврши, во средината. Триаголник или круг. Закривена линија со три точки: минато, сегашност и иднина. Декември 1977 година, со тежина од 29 килограми е хоспитализиран професорот по математичка логика во болницата Принстон. […]


 • Џон Серл: Умови, мозоци и програми

  Апстракт Оваа статија може да се смета  за обид да се испитаат последиците од два става. (1) Интенционалноста кај човечките суштества (и животните) е резултат на причинско-последични функции во мозокот. Сметаме дека ова е емпириски факт за вистинските причинско – последични односи меѓу умствените процеси и мозоците. Тој тврди просто дека одредени мозочни процеси се […]


 • Сол Крипке: За нужноста, можните светови и имињата

  Вториот поим за кој станува збор е нужноста. Понекогаш се користи во епистемолошка смисла и тогаш значи просто a priori. Се разбира, понекогаш се користи во физичка смисла и тогаш луѓето разликуваат физичка и логичка нужност. Но, она што овде ме интересира е поимот кој не припаѓа на епистемологијата туку на метафизиката во (се надевам) […]