Articles Posted in the " ИСТОЧНА ФИЛОЗОФИЈА " Category


  • Разликите во сфаќањето на Времето кај западната и источната филозофија

    Кога на запад се расправа за недостатокот на смисла за историското мерење на времето кај Индијците, при проценката на нивните културни споменици, често се донесува пребрз заклучок дека индискиот светоглед и поглед на животот е статичен и неисториски, бидејќи се навикнати времето да го мерат со космичките мерки на цикличната еволуција на вселената и тогаш […]