Articles Posted in the " ИСТОЧНА ФИЛОЗОФИЈА " Category

 • „Бушидо“ кодексот: Осумте доблести на самурајот

  Кратка историја на самураите Зборот самурај првично значел „оној што служи“ и се однесувал на мажите од благородничките семејства назначени да ги чуваат членовите на императорскиот двор. Оваа службена етика се смета за корен на самурајското благородништво – и во општествена, и во духовна смисла. Со тек на време благородништвото се соочувало со проблеми со […]


 • ОТАДЕ ВИСТИНИТОТО И ЛАЖНОТО

  Будистичката мисла е полна со контрадикторности. Модерната логика сега  учи дека тоа е многу добра работа     Западните филозофи, сѐ на сѐ, не гледаат на будистичката мисла со многу ентузијазам. Како што ми рече еднаш еден колега, „Сето тоа е само мистицизам“. Овој став делумно се должи на незнаење. Но, исто така, делумно и […]


 • Десет кратки зен приказни

  Излишен живот Некој фармер толку остарел што веќе не можел да работи на нивите. По цел ден само седел на тремот. Син му, сѐ уште работејќи на фармата, од време на време ќе му се опулел и ќе го видел кај си седи. „Нема аир од него,“ си мислел „ништо не работи!“ Еден ден синот […]


 • Чедомил Вељачиќ: „Филозофија на источните народи – Јапонија“ (избор) Трет дел

    Во времето по таика – реформата кога се основа единствена јапонска држава угледот на конфучијанизмот бил силен во рамките на општото влијание на кинеската цивилизација. Центар на тоа влијание во Јапонија бил универзитетот чие влијание во јавниот живот било особено важно за време на преселувањето на престолнината од Нара, на почетокот од хеианскиот период […] • Чедомил Вељачиќ: „Филозофија на источните народи – Јапонија“ (избор) Прв дел

  Општи обележја „Јапонската источна култура е интуитивна, синтетска и симболичка по  природа – западната е научна, аналитичка и дескриптивна“ (Мичиџи Ишигава) „Во архајскиот свет сѐ има душа ,,, затоа што поединецот сѐуште ја нема“ (К.Г.Јунг) Горниве зборови од современиот јапонски писател Мичиџи Ишигава меѓу кои има и еден есеј за „Симболички елементи во јапонската култура“ […]


 • Дали Ниче е нихилист?

  Нихилизмот во западната мисла Кога Бог и создавањето стануваат објекти на свеста, човекот станува нихилист, вели американскиот литературен критичар Хилис Милер: „нихилизмот е ништожноста на свеста кога таа станува основа на се што постои“.[1] Критиките на постмодерната, посебно на деконструкцијата, укажуваат на радикализација на хуманистичката перспектива што води кон нихилистичка релативизација на сите идеи и […]


 • Извадоци од аналектите на Конфучие

  2 книга 15 глава Учителот рече:„Учењето без мислење и изгубена работа; мислата без учење е погубна“ 4 книга  14 глава Учителот рече: „Човек треба да си рече , не ми е толку грижа што нема место колку што ми е грижа колку ќе сум погоден за некое место.  Не ме загрижува тоа што не сум […]


 • Кинеската Логика од Артур Греам

  Систематското аргументирање во кинеската филозофија започнало со моистичката школа, која во петтиот век п.н.е ја основал првиот анти – конфучиевски мислител Мо Ѕе. Тој поставил три мерила за вистината на едно учење: стариот авторитет, општото искуство и практичниот ефект. Најнапред расправите на различните школи за моралните и политичките начела довеле до засилена строгост во докажувањата, […]


 • Разлики во сфаќањето на филозофијата – Индија vs. Запад

  Кога за нашиот поим филозофија кај Индијците не наоѓаме еднозначен термин, не можеме тоа и понатаму да им го припишуваме на недостатоците на нивното систематско мислење. И кај нас терминот филозофија дури во историскиот развој го поприма своето значење, а чии граници, сепак, останаа прилично неизвесни. Во индиската терминологија и за овој случај најсигурно е […]