Articles Posted in the " ФИЛОЗОФИЈА НА УМЕТНОСТА " Category

  • Трајни импресии: Кант, Хегел и современата уметност

    Иако Имануел Кант и Г.В.Ф. Хегел се признаваат како великани меѓу филозофите, нивниот придонес за естетиката е помалку познат аспект од нивното дело. Но, секој од овие филозофи го има  формирано  и преобликувано  нашето вреднување на уметноста, било да е тоа со експресивни или со исто естетски цели, и тоа во неколку важни точки. Во […]


  • Играјќи шах со Марсел Дишан

    Краток пресек на она што би требало да се знае за концептуалната уметност, низ креативно осмислено и реализирано видео. 2,148 total views, 1 views today


  • Познанието на модерната уметност

    Како што е светов на видливите нешта  виден од сите страни и  прикажан од сите можни аспекти, како што, на пример, ние веќе сосема добро знаеме за постоењето и облиците на експлоатацијата на работничката класа независно од социјалистичката уметност, како што нема ниедна нијанса на морето која не е фатена и фиксирана на платно, уметноста […]