Articles Posted in the " ФИЛОЗОФИЈА НА УМЕТНОСТА " Category

  • Играјќи шах со Марсел Дишан

    Краток пресек на она што би требало да се знае за концептуалната уметност, низ креативно осмислено и реализирано видео. 2,030 total views, 1 views today


  • Познанието на модерната уметност

    Како што е светов на видливите нешта  виден од сите страни и  прикажан од сите можни аспекти, како што, на пример, ние веќе сосема добро знаеме за постоењето и облиците на експлоатацијата на работничката класа независно од социјалистичката уметност, како што нема ниедна нијанса на морето која не е фатена и фиксирана на платно, уметноста […]