Articles Posted in the " ФИЛОЗОФИЈА НА ПОЛИТИКАТА " Category

  • Жак Рансие – глас против филозофските ситничарења

    Да требаше музичка најава за Рансие, секако тоа ќе беше The Wall. Цел живот се бори против импутирањето на сиромаштво со дух на масите, и божемната просветителска улога на разноразните авторитети и тутори, вклучувајќи го и оној, стожерниот за цела европска филозофска традиција – филозофот крал. Почнувајќи ја својата борба против инјтелектуалниот естаблишмент од својот […]


  • За социјализмот и капитализмот, за бунтовништвото и пролетеријатот

    Широко распространето (има ли повисок критериум за невистина?) е мнението за социјализмот (социјалната правда) како идеологија. Што ќе рече, тој е еден збир на идеи за идеално општество, а револуционерната пракса значи преобликување нa општествената стварност според тој идеал. Oттаму и колоквијалните мудрости дека тој е утопија, добра идеја ама неостварлива, како и порафинираните тужби […]