Articles Posted in the " ФИЛОЗОФИЈА НА ПОЛИТИКАТА " Category

  • Извадоци од аналектите на Конфучие

    2 книга 15 глава Учителот рече:„Учењето без мислење и изгубена работа; мислата без учење е погубна“ 4 книга  14 глава Учителот рече: „Човек треба да си рече , не ми е толку грижа што нема место колку што ми е грижа колку ќе сум погоден за некое место.  Не ме загрижува тоа што не сум […]


  • Жак Рансие – глас против филозофските ситничарења

    Да требаше музичка најава за Рансие, секако тоа ќе беше The Wall. Цел живот се бори против импутирањето на сиромаштво со дух на масите, и божемната просветителска улога на разноразните авторитети и тутори, вклучувајќи го и оној, стожерниот за цела европска филозофска традиција – филозофот крал. Почнувајќи ја својата борба против инјтелектуалниот естаблишмент од својот […]


  • За социјализмот и капитализмот, за бунтовништвото и пролетеријатот

    Широко распространето (има ли повисок критериум за невистина?) е мнението за социјализмот (социјалната правда) како идеологија. Што ќе рече, тој е еден збир на идеи за идеално општество, а револуционерната пракса значи преобликување нa општествената стварност според тој идеал. Oттаму и колоквијалните мудрости дека тој е утопија, добра идеја ама неостварлива, како и порафинираните тужби […]