Articles Posted in the " ЕТИКА " Category


  • Разговор со Емил Сјоран

    Естер Селигсон: За вас велат дека сте песимист. Емил Сиоран: Тоа не е вистина. Мислам дека не сум. Не претерувам: она што го велам е точно; можно е да сум надвор од реалноста, но тоа е објасниво: секогаш пишував само во моментите на депресија, кога пишувањето станува еден вид терапија која ми одговара. Човек не […]


  • Дејвид Хјум: „За големџиството и скромноста“

    На мислење сум дека вообичаените жалби против Провидението се  невтемелени и дека добрите или лошите особини на еден човек се причините за неговата добра или лоша среќа во многу поголема мера од општоприфатеното мислење. Без сомнение, има примери за спротивното, и тоа многубројни, но малку се  во споредба  со примерите за правилна распределба на благосостојбата […]


  • Зошто беше нужна Атлантида?

    А сега, слушнете ја беседата моја, којашто ја знае само тој што од Адот се гласел со лира, а само посветените во мистериите древни можат да ја слушнат, од мене Орфеј, синот на бог и божествената муза! Ќе ти раскажам точно и по ред, како се случи боговите и нивните деца – луѓето, да се […]