Articles Posted in the " ЕТИКА " Category

 • Стево Жигон, 1968: Робеспјер пред студентите во окупираниот Филозофски факултет

  4 јуни, 1968 година, пред студентите кои го окупираа Филозофскиот факултет во Белград, славниот актер и комунист Стево Жигон го интерпретира еднакво славниот говор на Робеспјер. Сцената е од филмот „Lipanjska Gibanja“ од Желимир Жилник, посветен на студентските демонстрации во Југославија, 1968 година. Говорот е дел од претставата „Смртта на Дантон“ во која своевремено играше […]


 • Вергилиј: „За природата и животот на пчелите“

  Георгики е дидактички спев на Вергилиј (посветен на неговиот покровител Мецена) во кој, во чии четири книги се обработува по една земјоделска гранка, а преку кои  се  доловени етичките вредности и патриотскиот патос, со што Вергилиј сака да прикаже една идеална слика на италскиот селски живот. Книга 4 (од која е преземен изборот во продолжение) […]


 • Стефан Сидовски: Прашања без одговори 3 – Кој да одговори

  Статијава, драг читателе, е третото од осумте поглавја од една поголема брошура. Насловот ѝ е „Прашања без одговори“, поднаслов – „Тегобности на младиот човек во определувањето на една филозофија на животот“, а мото мислата од Анри Лефевр „Тотален човек е слободен поединец во слободна заедница“. Таа е своевиден наговор на филозофија, и исто како и […]


 • Дејвид Хјум: За Самоубиството

  Една значајна предност која никнува од филозофијата е надмоќниот противотров што го нуди за празноверието и лажната вера. Сите други лекови против таа штетоносна зараза се напразни, или, барем, несигурни. Обичниот здрав разум и светското искуство, кои сами по себе најмногу му служат на животот, во тој случај се неефикасни. Историјата, како и секојдневните искуства, […]


 • Дејвид Хјум: За бесмртноста на душата

  Се чини тешко да се докаже бессмртноста на душата само со разумот. Аргументите за неа обично се преземаат од метафизички, морални или физички тврдења. Но, реално земено, евангелието и само евангелието е она што ги извади на видело животот и бессмртноста. 1. Метафизичките тврдења се темелат врз претпоставката дека душата е нематеријална и дека е […]


 • Стефан Сидовски: Прашања без одговори 2 – Недоумици

  Статијава, драг читателе, е второ од осумте поглавја од една поголема брошура. Насловот ѝ е „Прашања без одговори“, поднаслов – „Тегобности на младиот човек во определувањето на една филозофија на животот“, а мото мислата од Анри Лефевр „Тотален човек е слободен поединец во слободна заедница“. Таа е своевиден наговор на филозофија, и исто како и […]


 • Дали Ниче е нихилист?

  Нихилизмот во западната мисла Кога Бог и создавањето стануваат објекти на свеста, човекот станува нихилист, вели американскиот литературен критичар Хилис Милер: „нихилизмот е ништожноста на свеста кога таа станува основа на се што постои“.[1] Критиките на постмодерната, посебно на деконструкцијата, укажуваат на радикализација на хуманистичката перспектива што води кон нихилистичка релативизација на сите идеи и […] • Стефан Сидовски: Прашања без одговори 1 – Тегобности

  Статијава, драг читателе, е прво од осумте поглавја од една поголема брошура. Насловот ѝ е „Прашања без одговори“, поднаслов – „Тегобности на младиот човек во определувањето на една филозофија на животот“, а мото мислата од Анри Лефевр „Тотален човек е слободен поединец во слободна заедница“. Таа е своевиден наговор на филозофија, и исто како и […]