Articles Posted in the " ЕТИКА " Category • Девојчето со дрвото во Портокаловото кралство

  (Затоа што јас така одлучив – времево е инспиративно. Полудевме сите, ама барем хистеријата да ја канализираме креативно, инаку ќе се изгубиме сосема. А дали е ова приказна за деца, народот ќе одлучи, нормално.) Еднаш, многу одамна, кога се создаваше универзумот, меѓу поголемите и помалите ѕвезди, веќе си постоеше една прастара планета, малечка како зрно […] • Имануел Кант и филозофијата

  Имануел Кант беше свесен за живеењето во доба кога филозофијата треба да ја замени улогата која некогаш ја имаше религијата. Тоа му помогна да дојде до неговиот фамозен концепт – „категоричкиот императив“. 1,713 total views, 4 views today


 • ИЗВАДОЦИ ОД „НАГОВОР НА ФИЛОЗОФИЈА“ ОД АРИСТОТЕЛ

  Избор и превод : Петар К. Aнастасовски Б5 Сите ќе се согласат дека разумноста настапува со учење и барање на она за чија потрага нѐ оспособува филозофијата. Затоа, значи, без никакво оправдување, треба да се занимаваме со филозофијата. Б8 Она врз што ни се темели животот, како што е телото и она што е во […]


 • Стефан Сидовски – Прашања без одговори 5 и 6

      Прашања без одговори 5 Занеменост   Тоа што се знае има двојна вредност, ако воедно за тоа што не се знае се признае дека не знае“ Артур Шопенхауер   Ова е дотолку поважно што укажува на еден основен проблем што филозофијата мошне малку го зема предвид сосем отворено да го решава. Се работи […]


 • „Ѕвезди“ – или за антропогенезата и моралниот закон

  ЅВЕЗДИ Ги погледнувам ѕвездите И во нивната констелација гледам Дека космосот сепак не е уреден така Антропогенезата да е круна на космогенезата Моралниот закон нималку не го исполни своето ветување Да биде внатрешен поредок   Постојат две опции Или ние не сме ја сфатиле констелацијата Или не го препознаваме моралниот закон Третата опција е неможна […]


 • Стефан Сидовски: Прашања без одговори 4 – „Интимно патешествие“

  Статијава, драг читателе, е четвртото од осумте поглавја од една поголема брошура. Насловот ѝ е „Прашања без одговори“, поднаслов – „Тегобности на младиот човек во определувањето на една филозофија на животот“, а мото мислата од Анри Лефевр „Тотален човек е слободен поединец во слободна заедница“. Таа е своевиден наговор на филозофија, и исто како и […]


 • Мартијал: „Епиграми“ (избор)

  Во своите приближно 1.500 епиграми, распоредени во неколку книги, античкиот римски епиграматичар Марко Валериј Мартијал дава уметнички значајно и историски верно отсликување на своето време, околностите, обичаите и луѓето – од сенаторските врвови до занаетчиите и робовите. Книга I 1 Овде е оној кого го читаш, кого го бараш, по своите духовити епиграми во целиот […]