Articles Posted by the Author:

  • Георгиос Марцелос: Философијата и Теологијата во Отечкото Предание

    Вовед Помеѓу теолозите и филолозите или историчарите на философијата широко е распространет погледот дека Отците на Црквата, иако многу добро ја познаваат елинската философија, сепак во развојот на нивното учење не се занимаваат со философски, туку само со теолошки проблеми. Се разбира, ја ползуваат философијата за градење на неопходната богословска терминологија и за логично темелење […]


  • Колку филозофи се потребни за да сменат светилка?

    Колку филозофи требаат за да сменат светилка? -Зависи што подрзбираш под “промена” -Хммм….навистина интересно прашање, зар не? -Дефинирај “светилка” -Од кај знаеш дека треба да се смени? - Тројца. Еден да ја смени, а двајца да расправаат дали постои. Колку деконструктивисти требаат за да сменат светилка? Напротив, Нил е најдолга река во Африка. Колку аналитички […]