Articles Posted by the Author:

 • ЗА НЕСЛОБОДАТА

  Секоја слобода ја подразбира неслободата, а секој избор – неизбраното. Ако сме слободни со воз да тргнеме било за Битола, било за Скопје – тоа подразбира дека сме неслободни да одбереме – да не бидеме во Велес. Некој ќе рече дека и тоа е резултат на некој претходен слободен избор. Во ред. Но, како истиот […]


 • СТЕФАН СИДОВСКИ: ПРАШАЊА БЕЗ ОДГОВОРИ 7 – ЗА ШТО ФИЛОЗОФИЈА

  Статијава, драг читателе, е претпоследното од осумте поглавја од една поголема брошура. Насловот ѝ е „Прашања без одговори“, поднаслов – „Тегобности на младиот човек во определувањето на една филозофија на животот“, а мото мислата од Анри Лефевр „Тотален човек е слободен поединец во слободна заедница“. Таа е своевиден наговор на филозофија, и исто како и […]


 • Уште едно интервју со Петер Слотердајк

    Пeтер Слотердајк е контроверзен германски мислител и теоретичар на медиумите. Тој се осмели да ги оспори долго време закостените поделби на душа и тело, субјект и објект, култура и природа. Неговото предавање од 1999 година „Уредби на човечкиот парк“ во кое развива теза дека евгениката (селективното размножување б.п)  е надоврзување на човечкиот стремеж за […]


 • За егзистенцијалните претпоставки на исказите (1918 – 1919) од Бертранд Расел

        Интересната статија на г-н Мек Кол во јануарскиот број од списанието „Mind“ заедно со неговите забелешки во априлскиот број отворија одредени прашања кои бараат одговор од оние (меѓу кои спаѓам и јас) кои стојат на гледиштето кое е вообичаено меѓу логичарите во однос на егзистенцијалните претпоставки на исказите. Првата точка која е […]


 • ЗА РЕФЕРИРАЊЕТО (3 – 5) – Питер Фредерик Стросон

  Да ја разгледаме уште еднаш реченицата „Кралот на Франција е мудар“ како и вистинитите и лажните нешта кои Расел ги кажува за неа. Расел за оваа реченица кажува барем две вистинити нешта: 1)      Реченицата е смислена, односно секој кој би ја изрекол, би изрекол вистинита реченица. 2)      Втората е дека секој оној кој би ја […]


 • ИЗВАДОЦИ ОД „НАГОВОР НА ФИЛОЗОФИЈА“ ОД АРИСТОТЕЛ

  Избор и превод : Петар К. Aнастасовски Б5 Сите ќе се согласат дека разумноста настапува со учење и барање на она за чија потрага нѐ оспособува филозофијата. Затоа, значи, без никакво оправдување, треба да се занимаваме со филозофијата. Б8 Она врз што ни се темели животот, како што е телото и она што е во […]


 • ЗА РЕФЕРИРАЊЕТО (2 – 5) – Питер Фредерик Стросон

  Во прилог на покажувањето на тоа дека Раселовото решение на овој проблем е погрешно, како и изнаоѓањето на точното решение, сакам овде да направам одредени дистинкции. За таа цел, во понатамошниот тек на ова поглавје, изразите со уникатно реферирачка употреба ќе ги викам кратко „изрази“, а речениците кои започнуваат со таков израз ќе ги викам […]


 • ЗА РЕФЕРИРАЊЕТО (1 – 5) – Питер Фредерик Стросон

  Често употребуваме изрази од определен вид да спомнеме или да реферираме на некоја поединечна личност или единечен објект или одреден настан или место или процес, при што вршиме нешто што обично би го опишале како искажување тврдење за таа личност, објект, место настан или процес. Овој начин на употреба на изрази ќе го наречам „уникатно […]


 • ЗА ДЕТЕРМИНИЗМОТ – Предраг Враницки

  Проблеми на детерминизмот Досега главно стануваше збор за општите одредби на објективната стварност во поглед на непосредноста на постоечкото т.е. непосредноста на различните поединечни облици на постоење на материјата. Меѓутоа, самото  искуство од една страна ни кажува дека поединечните предмети не се наоѓаат само во непосреден однос на постоење, туку и дека стапуваат во повеќекратни […]


 • Стефан Сидовски – Прашања без одговори 5 и 6

      Прашања без одговори 5 Занеменост   Тоа што се знае има двојна вредност, ако воедно за тоа што не се знае се признае дека не знае“ Артур Шопенхауер   Ова е дотолку поважно што укажува на еден основен проблем што филозофијата мошне малку го зема предвид сосем отворено да го решава. Се работи […]