Articles Posted by the Author:

  • „Ноќна песна“ – така пееше Заратустра на Ниче

    Ноќ е: сега водоскоците зборуваат гласно. А мојата душа е водоскок. Ноќ е: дури сега се будат сите песни на вљубените. А мојата душа е песна на вљубен. Во мене има нешто несмирено, што не може да се смири; тоа сака да проговори. Во мене има копнеж за љубов, самиот тој зборува со јазикот на […]


  • Трансценденталниот идеализам и односот човек – природа – техника

    УВОД Прашањата поврзани со научно – техничкиот развој се во фокусот на интересот на современата социологија, филозофија и теорија на културата. Оваа нивна актуелност е резултат на повеќе фактори: дисперзираноста на техниката низ сите сфери на општествениот но и индивидуалниот живот,нејзиниот енормно брз развој и еколошките проблеми за кои се смета дека тој развој е […]


  • Ангелот и филозофите

    Еднаш, некој ангел слегол на земјава и се тапосал на состанок на филозофско друштво. Откако им сторил едно здравоживо на филозофите, им се понудил да им одговори на едно прашање по нивен избор. На часот, фатиле филозофите да се надвикуваат и расправаат кое прашање да го постават. На сета таа џева, ангелот им рекол дека […]