Имануел Кант и филозофијата

Immanuel_Kant_(painted_portrait)

Имануел Кант беше свесен за живеењето во доба кога филозофијата треба да ја замени улогата која некогаш ја имаше религијата. Тоа му помогна да дојде до неговиот фамозен концепт – „категоричкиот императив“.

1,766 total views, 2 views today