Жак Дерида за фотографијата – зошто не сака да се види „врамен“

577 total views, 1 views today