Модерната филозофска мисла во 3 минути: Славој Жижек за своите современици

Забелешките и ставовите на Славој Жижек за филозофските умови и претставниците на современата теориска мисла Фукујама, Умберто Еко, Петер Слотердајк, Наоми Клајн, Бернар-Анри Леви, Џудит Батлер и други.

686 total views, 1 views today